Politika kvality

Hlavní činností firmy Galvanovna Adafinish s.r.o. je provádění povrchových úprav.

Galvanovna Adafinish s.r.o. zavedla systém managementu kvality v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001. Tento systém kvality je plně integrován do systému pro řízení celé firmy.

Galvanovna Adafinish s.r.o. se zaměřuje na poskytování kvality služeb v oblasti povrchových úprav kovových materiálů, které splňují nejvyšší standardy profesionálního výkonu a uspokojují požadavky zákazníků.

Cíle Galvanovna Adafinish s.r.o.:
 • Dodávat naše služby v souladu s požadavky a specifikacemi zákazníka.
 • Neustále zlepšovat naše produkty, procesy a služby.
 • Úzce spolupracovat s našimi zákazníky, dodavateli, partnery a dalšími zainteresovanými stranami.
 • Zajišťovat nábor, rozvoj a udržení kvalifikovaných pracovníků v souladu s naším strategickým záměrem.
 • Dbát o odbornou způsobilost a osobní odpovědnost našich zaměstnanců k dosažení stanovených cílů.
Galvanovna Adafinish s.r.o. těchto cílů dosahuje:
 • Implementací integrovaného systému řízení.
 • Implementací mezinárodně uznávaných standardů managementu kvality.
 • Benchmarkingem osvědčených postupů.
 • Měřením a monitorováním našich procesů v souladu s definovanými cíli.
 • Poskytováním odborné přípravy pro zaměstnance.
 • Sdílením politiky a cílů v celé firmě.

Tato politika kvality je plně podporována jednateli společnosti a je to závazek celé společnosti k soustavnému úsilí o naplňování očekávání zákazníků ve všech našich činnostech.

1. Listopadu 2018

František Zapletal - podpis

František Zapletal
Jednatel společnosti